Logg inn for å få tilgang

Vennligst logg inn for tilgang

Innledning Bilforskriften vedlegg 1

Her får du tilgang til et verktøy som gjør det enklere og lettere å finne fram i direktiv/forordning/regulativ (vedlegg 1) i Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (FOR 2012-07-05 nr 817).

Vedlegget er utformet som et elektronisk hjelpemiddel med linker til EU-direktiv og ECE-regulativ. Videre er det en forenkling av direktiv og regulativ innholdet, beskrevet under utdrag og veiledning.