Ny utgave av Kjøretøyforskriften kan nå bestilles. Utgave 1-2019.