Forskrift om periodisk kontroll skulle vært tilpasset EU-direktiv 2014/45/EU innen 20. mai 2018. Forskriftsendringene er vedtatt med ikrafttredelse 1.oktober 2018.

De viktigste endringene som kontrollorgan må forholde seg til (fra 1.oktober 2018):

Kontrollører/tekniske ledere må:

 • Inneha fagbrev tilpasset den kjøretøykategori vedkommende skal godkjennes for.
 • Gjennomføre en obligatorisk opplæring for å kunne godkjennes.
  Personale som har kontrollerfaring og opplæring i henhold til dagens regelverk må innen 1.oktober 2021 ha gjennomført en tilpasset grunnopplæring på 23 timer for å kunne utføre periodiske kjøretøykontroller. Nye kontrollører må gjennomføre grunnopplæring.
 • Fremlegge politiattest før 1.oktober 2021 for tekniske ledere og kontrollører som utfører kontroller etter dagens regelverk.
 • Etter godkjent opplæring, vil kontrolløren få et personlig godkjenningsbevis, godkjenningen gjelder i 5 år. Gjennomføres oppfriskningskurs på 14 timer, godkjennes kontrolløren for 5 nye år.

Kontrollorgan

 • Lemping på teknisk leders tilstedeværelse, men nytt krav i kvalitetsstyringssystemet for overvåking og måling av kvaliteten på kontrollgjennomføringen.
 • Krav om førerkort for teknisk leder opphører så fremt en kontrollør er tilstede slik at prøvekjøring kan gjennomføres.
 • Habilitetskrav til teknisk leder og kontrollører.
 • Kontrollorgan kan selv bestemme hvilke kjøretøy de vil kontrollere innenfor den godkjenningen de har.
 • Kontrollorgan 02: endret vektgrense til mellom 3501 og 7500 kg.
 • Endrede kalibreringskrav.

Kontrollinstruks, versjon 3.0 gjelder først fra 8.februar 2019.

Vi vil utgi nytt hefte om pkk forskriften m.m. så snart endringene er innlemmet i forskriften.
Forskrift om endring finner du her.