Karstein Ahlin ble ansatt som administrerende direktør for Volvo Norge AS for knappe to måneder siden. Nå slanker han ledergruppa og varlser endringer fremover.

-Noe av det viktigste for oss nå er å rigge oss for framtiden, slik at vi møter de kravene kundene har til oss som organisasjon, sier Ahlin.

Den første endringen Ahlin gjør starter på toppen. Ledergruppen slankes fra ni til syv, og skal være mer operativ og fremoverlent. Og det aller viktigste; mye tettere på kunden.

Skal være best
-Vi ønsker å komme tettere på kundene for å sikre at vi tilbyr den beste løsningen for deres selskaper. Det handler ikke bare om å bygge riktig bil, men alt det som ligger rundt. Våre nye biler kombinert med vårt landsomfattende forhandler- og servicenettverk, er en helt avgjørende faktor for bunnlinjen og driften til våre kunder. Her skal vi helt enkelt være best.

Den nye ledergruppen vil være operativ umiddelbart og har følgende medlemmer:
·         Karstein Ahlin, administrerende direktør
·         Bjørn Inge Haugan, direktør salg, marked og kommunikasjon
·         Bjørn Sverre Erikstein, direktør servicemarked og retail
·         Getnet Shibru, direktør finans og business control
·         Kari Anne Granli, direktør HR
·         Viggo Noreng, salgsdirektør Renault Trucks
·         Bjørn Sverre Erikstein, fungerende direktør Volvo Truck Center

Flere endringer på gang
Stillingen som leder for Volvo Truck Center er ikke besatt og rekruttering vil bli igangsatt i løpet av kort tid. Inntil ny person er på plass, vil Bjørn Sverre Erikstein fungere som leder.

-Dette er en av flere endringer som kommer i tiden framover, sier Ahlin, som med det varsler at han ikke er ferdig med å bygge nye Volvo Norge.