European Truck Platooning Challenge

Volvo Trucks, platooning

Verdens første grenseoverskridende initiativ til bruk av halvautomatiserte lastebiler i European Truck Platooning Challenge er gjennomført.

Initiativet ble tatt fra Nederland og gjennomført i samarbeid med blant annet lastebilprodusenter, medlemsstatene, logistikkaktører, veimyndigheter, forskningsinstitutter og regjeringer for å demonstrere en ny modell for transport som er sikrere, renere og mer effektiv.

I European Truck Platooning Challenge deltok fem europeiske lastebilprodusenter som kjørte platooning fra forskjellige europeiske byer til avslutningen i Rotterdam 6. april. Arrangementet representerte en unik anledning til testkjøring sammen med andre trafikanter under realistiske kjøreforhold.

Lastebil-platooning består av to eller flere lastebiler som følger hverandre tett for å redusere den samlede luftmotstanden ved å følge i luftstrømmen fra det første kjøretøyet. Hvert kjøretøy i kolonnen er utstyrt med avansert utstyr som består av radarer, kameraer og GPS, samt sikkerhetsutstyr som CACC (Cooperative Adaptative Cruise Control) og Advanced Emergency Breaking System (AEBS). Kjøretøyene kan kommunisere og samarbeide med hverandre ved hjelp av automotiv Wi-Fi teknologi.

Lastebil-platooning er også en del av nyttekjøretøy-industriens tilnærming til reduksjon av CO2-utslipp. Denne tilnærmingen tar for seg alle elementer som har betydning for utslipp fra lastebiler. I tillegg til selve kjøretøyet er det også en rekke andre elementer som spiller en viktig rolle når det gjelder å redusere CO2-utslipp, for eksempel utformingen av tilhengere, bruk av alternativt drivstoff, organisering av logistikken, infrastrukturen og intelligente transportsystemer.

I tillegg til å utprøve nye ideer og øke oppmerksomheten rundt temaet er hovedmålet bak European Truck Platooning Challenge å øke det grenseoverskridende samarbeidet i Europa for å kunne sikre langsiktige mål for transportindustrien, samtidig som det er viktig å få temaet høyt på agendaen hos EU-politikerne.

 

Vi tar digitalisering på alvor