Dagens Næringsliv har i samarbeid med det som nå heter Bisnode Credit as kåret og presentert de norske Gasellene siden 2003. I 2015 ble Forlaget Last og Buss kåret til gasellebedrift.

Hva er gasellene?
Gaselle: smekker, spenstig og hurtig liten antilope
Gaselle: Rasktvoksende, lønnsom norsk bedrift

Hva er kriteriene for å bli gaselle?
En gasellebedrift må ha:

  • levert godkjente regnskaper.
  • minst doblet omsetningen over fire år.
  • omsetning på over en million kroner første år.
  • positivt samlet driftsresultat.
  • unngått negativ vekst.
  • vært aksjeselskap.

Kan alle bli gaseller?
Konserner og holdingselskaper kan ikke bli gaseller. Offentlig finansiert virksomhet eller finansselskaper er ekskludert.

Hva er grunnlaget?
Gasellene beregnes og vurderes på bakgrunn av regnskapene for de fire seneste årene.

Hvorfor blir en bedrift ikke gaselle?
Det kan være flere årsaker til at en bedrift ikke blir kåret som gaselle:

  • At ikke alle gasellekriteriene er oppfylt, for eksempel at omsetningen falt et av de fire seneste årene.
  • At regnskapet ble rapportert inn for sent til myndighetene, og derfor ikke kom med i år.
  • At en bedrift har organisert ny virksomhet i andre aksjeselskap, og den samlede aktiviteten derfor ikke vises i samme as.
  • At en bedrift har slått seg sammen med en annen og derfor ikke viser samletall for hele perioden på fire år.