Norsk Scania leverer 36 gass-busser til Nobina Norge AS. Bussene skal gå for Ruter AS i anbudskjøring i Ski. Bussene ble overlevert lørdag 20. juni og satt i kjøring påfølgende søndag.

Dette er første gangen Scania leverer gass-busser i Norge. De kan gå på både natur- og biogass og har fått egen fyllestasjon i forbindelse med leveransen av de nye bussene. Euro 6-bussene erstatter eldre busser som har vært i bruk i samme området. Skis innbyggere kan nå glede seg over nye og miljøvennlige busser i bybildet.

Nobina Norge AS er et datterselskap i Nobina AB, Nordens største operatør av persontransport med buss. I Norge utfører de kollektivtransport på by- og regionsruter samt skolekjøring med buss for oppdragsgivere i Akershus, Hordaland, Oslo og Troms.

Kilde: Scania, pressemelding