Søkekriterier

Bilforskriften – Vedlegg 1

Dette verktøyet gjelder for kjøretøy registrert etter forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (Bilforskriften) og gjelder kjøretøy registrert fra og med 15. september 2012.

Vedlegg 1 er utformet som et hjelpemiddel med henvisninger til forordninger og ECE-regulativ. Disse dokumentene har et omfattende innhold og det meste er ofte lite aktuelt for kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy og kjøretøyverksteder. Vi har derfor gjort et utdrag fra direktiv, forordninger og ECE-regulativ slik at innholdet skal bli lettere å forholde seg til, men husk at det er dokumentene i sin helhet som er gjeldende bestemmelser.

– Vi har utelatt de deler av direktiv, forordninger og ECE-regulativ vi oppfatter som lite aktuelle for våre kunder.
– Det er lagt inn lenker til det opprinnelige dokumentet i konsolidert utgave, det vil si alle endringer er tatt med.
– Forklaring og kommentarer er skrevet med blå tekst.

– Kravområde som bestemmelsen knyttes til er beskrevet under avsnittet ″Bilforskriftens kravområder″
– Sammenfatning av de deler av regelverket som vi mener er viktigst for de fleste av våre kunder.
– Innholdet er kortet ned til enklere formuleringer
– Det er lagt inn lenker til det opprinnelige dokumentet.