Etter 13 år i sjefsstolen har Kjersti Lillehagen overlatt ansvaret for driften til Jarle Kleppan fra 24. august. Han kommer fra stillingen som Salgsdirektør  for Caterpillar i Pon Equipment og har lang erfaring fra service- og maskinsalg.

– Rart, likevel gledelig å avslutte yrkeskarrieren i Forlaget Last og Buss. Tiden var nå inne for å overlate ansvaret til yngre krefter, sier avtroppende daglig leder, Kjersti Lillehagen. Det har vært en god utvikling og mange spennende år i en bransje jeg er veldig glad i.

– Dette er en ny rolle, i en bransje som er spennende og utfordrende i forhold til den utviklingen som skjer i bilmarkedet om dagen, sier Jarle Kleppan. Jeg gleder meg til å møte kundene og bransjen fremover. Vi skal gjøre forskrifter og regelverk enda mer tilgjengelig for brukerne, samt utvikle nye produkter for bransjen.