Karstein Ahlin (32 år), er tilsatt som ny servicemarkedsdirektør i Volvo Norge AS. Han har vært konstituert i rollen en periode.

Karstein er 32 år, er utdannet biltekniker fra Fagskolen på Kongsberg og har arbeidet i Volvo Norge siden 5. januar 2014. Han startet sin karriere i Volvo Norge som Transport Solution Manager og har i perioden frem til i dag innehatt ulike posisjoner i selskapet.

-Jeg er svært glad for at Karstein Ahlin har takket ja til å overta rollen som servicemarkedsdirektør på permanent basis. Karstein er en jordnær, rolig og svært kompetent medarbeider som har både erfaringen og ideene som skal til for å lykkes i rollen som servicemarkedsdirektør. Han har på relativt kort tid etablert seg i selskapet og hos våre forhandlere som en allsidig og kompetent ressurs som har mye å bidra med på dette fagfeltet, sier adm direktør Waldemar Andre Christensen.

-Jeg ser virkelig frem til å overta rollen som servicemarkedsdirektør for Volvo Norge, hvilket innebærer både Volvo Trucks og Renault Trucks, og gleder meg til å ta fatt i mange spennende muligheter og de utfordringene som ligger foran oss i tiden som kommer. Volvo Norge har satt servicemarkedet, forhandlerlønnsomhet og salg av tjenester høyt på agendaen, og vi står godt rustet til å ta en ledende posisjon på dette området innenfor tunge kjøretøy i Norge. Vi skal i tiden fremover jobbe videre på den solide plattformen som allerede er etablert og sette et enda tydeligere fokus på at vi skal være kundens beste forretningspartner. Vi har et solid forhandlernett og et meget godt utbygget servicenett som kundene vet å sette pris på sier Ahlin i en kommentar.