Utgave 2-2018 av Kjøretøyforskriften kan nå bestilles

Er din bedrift abonnent på denne boken får dere den automatisk tilsendt i posten. Alle andre kan bestille den i vår nettbutikk.

Endringer i utgave 2 – 2018

DEL 1
Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (Bilforskriften) (FOR 2012-07-05 nr. 817)
§3. Direktiv for godkjenning av bil og tilhenger til bil
§10a. Spesielle unntak for bil i gruppe M1 og N1
§10b. Spesielle unntak for bil i gruppe M2 og M3, N2 og N3
Vedlegg 1 til forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil

DEL 2
Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (Kjøretøyforskriften) (FOR-1994-10-04-918)
§2-5. Andre definisjoner av kjøretøy
§26-8. Bremseanlegg på traktor som godkjennes før 1. juli 2005 og motorredskap
§28-15. Lysutstyr som traktor og motorredskap med konstruktiv hastighet over 10 km/t men ikke over 30 km/t, skal ha
§29-1.Generelt om lydsignal
§30-7.Speil på traktor og motorredskap

DEL 3
Forskrift om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (Traktorforskriften) (FOR-2016-06-01-561)
§5. Generelt om godkjenning og klassifisering
§10. Enkeltgodkjenning av ny traktor og tilhenger til traktor

DEL 4
Forskrift om godkjenning av moped og motorsykkel (Motorsykkelforskriften) (FOR-2016-06-01-560)
§3. Forordninger for godkjenning av kjøretøy i gruppe L 

Generelt:
Vi har siden utgave 2-2017 endret til løpende sidenummerering gjennom hele boken. I Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) er det merket av hvilket kapittel du befinner deg i. Er du f.eks. på side 16.206 betyr det at du er i kapittel 16 i Kjøretøyforskriften og på side 206 i boken.

Merk. = merknader til kapittel.
Vedl. = vedlegg til kapittel.
Bilagene til Kjøretøyforskriften er merket med Bilagsnummer forran sidetall. Eks. Bilag 10.560

Kjøretøyforskriften er Vegdirektoratets forskrift om tekniske krav til og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr i henhold til EØS-avtalen, og gjelder for kjøretøyer som er registrert etter 1. januar 1995.

Boken ajourføres normalt to ganger i året og selges i hovedsak i abonnement direkte fra vårt forlag, men kan også, om ønskelig selges som enkelteksemplar.