Utgave 1-2018 av Kjøretøyforskriften kan nå bestilles

Er din bedrift abonnent på denne boken får dere den automatisk tilsendt i posten. Alle andre kan bestille den i vår nettbutikk.

Endringer i den nye utgaven:

DEL 1 Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil
(Bilforskriften) (FOR 2012-07-05 nr. 817)
§ 3. Direktiv for godkjenning av bil og tilhenger til bil
§ 5. Generelt om godkjenning
§ 20. Gebyr
Vedlegg 1

DEL 2 Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr
(Kjøretøyforskriften) (FOR-1994-10-04-918)
§ 1-14. Betaling for godkjenning av kjøretøyer

DEL 3 Forskrift om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor
(Traktorforskriften) (FOR-2016-06-01-561)
§ 5. Generelt om godkjenning og klassifisering
§ 20. Gebyr
Vedlegg 1

DEL 4 Forskrift om godkjenning av moped og motorsykkel
(Motorsykkelforskriften) (FOR-2016-06-01-560)
§ 5. Generelt om godkjenning, klassifisering og registrering
§ 19. Gebyr

Generelt:
Vi har siden forrige utgave endret til løpende sidenummerering gjennom hele boken. I Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) er det merket av hvilket kapittel du befinner deg i. Er du f.eks. på side 16.206 betyr det at du er i kapittel 16 i Kjøretøyforskriften og på side 206 i boken. Merk. = merknader til kapittel. Vedl. = vedlegg til kapittel. Bilagene til Kjøretøyforskriften er merket med Bilagsnummer forran sidetall. Eks. Bilag 10.560

Kjøretøyforskriften er Vegdirektoratets forskrift om tekniske krav til og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr i henhold til EØS-avtalen, og gjelder for kjøretøyer som er registrert etter 1. januar 1995.

Boken ajourføres normalt to ganger i året og selges i hovedsak i abonnement direkte fra vårt forlag, men kan også, om ønskelig selges som enkelteksemplar.