Utgave 2-2017 av Kjøretøyforskriften kan nå bestilles

Er din bedrift abonnent på denne boken får dere den automatisk tilsendt i posten. Alle andre kan bestille den i vår nettbutikk.

Endringer i den nye utgaven:

DEL 1
Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) (FOR 2012-07-05 nr. 817)
§ 3. Direktiv for godkjenning av bil og tilhenger til bil
§ 7. Nasjonal typegodkjenning av småserier
§ 9. Enkeltgodkjenning av ny bil og tilhenger til bil
§ 10. Enkeltgodkjenning mv. av bruktimportert bil og tilhenger til bil
§ 10a. Spesielle unntak for bil i gruppe M1 og N1 (NY)
§ 10b. Spesielle unntak for bil i gruppe M2 og M3, N2 og N3 (NY)
§ 10c. Spesielle unntak for kjøretøy i gruppe O (NY)
Vedlegg 1
Vedlegg 3

DEL 2
Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (FOR-1994-10-04-918)
§ 1-15. Spesielle unntak for bil i gruppe M1 og N1
§ 1-16. Spesielle unntak for bil i gruppe M2 og M3, N2 og N3
§ 13-3. Hjul, dekk på bil
§ 13-5. Hjul, dekk på to- og trehjulede motorvogner
§ 13-7. Hjul, dekk på tilhenger og tilhengerredskap

DEL 3
Forskrift om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor
(FOR-2016-06-01-561)

§ 3. Forordninger for godkjenning av traktor og tilhenger til traktor
§ 20. Gebyr

DEL 4
Forskrift om godkjenning av moped og motorsykkel
(FOR-2016-06-01-560)

§ 19. Gebyr

Kjøretøyforskriften er Vegdirektoratets forskrift om tekniske krav til og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr i henhold til EØS-avtalen, og gjelder for kjøretøyer som er registrert etter 1. januar 1995.

Boken ajourføres normalt to ganger i året og selges i hovedsak i abonnement direkte fra vårt forlag, men kan også, om ønskelig selges som enkelteksemplar.

I forbindelse med at posten har slått sammen A-post og B-post opplever vi problemer med fraktkostnader ved utsjekk i kassen. Porto for enkelt produkt er kr 85,- og blir korrigert på faktura.