Utgave 2 – 2019 av Kjøretøyforskriften kan nå bestilles

Er din bedrift abonnent på denne boken får dere den automatisk tilsendt i posten, alle andre kan bestille den i vår nettbutikk. Abonnerer du på Verkstedpakka har du tilgang i din digitale bokhylle allerede i dag.

I denne utgaven er alle tekniske tegninger fornyet og tydeliggjort, og for de som har Verkstedpakka er det nå linker fra Bilforskriftens vedlegg 1 direkte til direktiv og regulativ hos EurLex og i ECE-databasen.

Kjøretøyforskriften er Vegdirektoratets forskrift om tekniske krav til og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr i henhold til EØS-avtalen, og gjelder for kjøretøyer som er registrert etter 1. januar 1995.

Boken ajourføres normalt to ganger i året og selges i hovedsak i abonnement direkte fra vårt forlag, men kan også, om ønskelig selges som enkelteksemplar.