Nye krav gjelder for alle busser og lastebiler registrert etter 15. juni 2019 og som omfattes av kjøre- og hviletidsregulert transport.