Utgave 1-2017 av Kjøretøyforskriften kan nå bestilles

Er din bedrift abonnent på denne boken får dere den automatisk tilsendt i posten. Alle andre kan bestille den i vår nettbutikk.

Endringer i den nye utgaven:

DEL 1
Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften)(FOR 2012-07-05 nr. 817)
§ 3. Direktiv for godkjenning av bil og tilhenger til bil
§ 5. Generelt om godkjenning
§ 5a. Krav til understellsnummer (NY)
§ 5b. Krav til understellsnummer ved skade, reparasjon, ombygging og oppbygging (NY)
§ 9. Enkeltgodkjenning av ny bil og tilhenger til bil
§ 18. Lysutstyr og lydsignal
§ 20. Gebyr
Vedlegg 1
Vedlegg 3

DEL 2
Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (FOR-1994-10-04-918)
§ 1-14. Betaling for godkjenning av kjøretøyer
§ 39-1. Generelt om kjennemerke
§ 39-11. Type kjennemerke etter kjøretøygruppe

DEL 3
Forskrift om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (FOR-2016-06-01-561)
§ 5. Generelt om godkjenning og klassifisering
§ 5a. Krav til understellsnummer (NY)
§ 5b. Krav til understellsnummer ved skade, reparasjon, ombygging og oppbygging (NY)

DEL 4
Forskrift om godkjenning av moped og motorsykkel (FOR-2016-06-01-560)
§ 5. Generelt om godkjenning, klassifisering og registrering
§ 5a. Krav til understellsnummer (NY)
§ 5b. Krav til understellsnummer ved skade, reparasjon, ombygging og oppbygging (NY)

Kjøretøyforskriften er Vegdirektoratets forskrift om tekniske krav til og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr i henhold til EØS-avtalen, og gjelder for kjøretøyer som er registrert etter 1. januar 1995.

Boken ajourføres normalt to ganger i året og selges i hovedsak i abonnement direkte fra vårt forlag, men kan også, om ønskelig selges som enkelteksemplar.