Landets første fyllestasjon for flytende biogass ble i går åpnet på Furuset i Oslo av klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Fyllestasjonen er bygget av AGA og er den første av mange planlagte stasjoner som kommer til å åpne fremover. Fra før har AGA bygget flere stasjoner for komprimert biogass, men dette er den første med flytende biogass.

John Melby, ansvarlig for biogass i AGA, sier målet er å ha nok fyllestasjoner til at man kan kjøre klima- og miljøvennlig til alle de store byene i Norge. Stasjonen på Furuset vil ha drivstoff som utelukkende er fremstilt av norsk fiskeavfall, gjødsel fra husdyr, organisk avfall fra skog, matavfall, slam og kloakk. AGA legger stor vekt på at det er bærekraftig biogass og sier dette er sirkulær økonomi i praksis.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og John Melby klipper snoren ved anlegget på Furuset.

Nullutslipp
-Dette er så nære nullutslipp du kan komme, sa Elvestuen, og poengterte at dette ikke er en overgangsteknologi, men en teknologi vi skal ha med oss inn i fremtiden. Vi skal være med og dytte frem løsninger som dette og lovte økt støtte til slike tiltak gjennom Enova, som for neste år har fått økt støtten med 440 millioner kroner.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, fulgte opp med å understreke at biogass er en viktig del av å nå målet om å gjøre Oslo til en nullutslippsby innen 12 år, og kunne samtidig fortelle at Oslopakke 3-sekretariatet har fått i oppgave å se på mulighetene for rabatt eller fritak fra bompenger for biogasskjøretøy.

-Det er ikke et spørsmål om det kommer, men når det kommer, sa Berg.

 

 

Waldemar rykker opp i Volvo-konsernet

Drøye tre år etter Waldemar Andrè Christensen ble tilsatt som ny administrerende direktør i Volvo Norge AS forlater han nå stillingen og vil i september tiltre som Vice President Truck Sales & Offering for Volvo Trucks Europe.

les mer

Uptime for Mercedes-Benz

Som første leverandør i Norge tilbyr Mercedes-Benz Uptime automatisk fjerndiagnose av kjøretøy under kjøring. Dette skal gi mer forutsigbarhet for kunde og mindre nedetid for bilen.

les mer