Ny utgave av Kjøretøyforskriften kan nå bestilles. Utgave 2-2019.