Ny trasé i urbane omgivelser skal teste kommunikasjon mellom selvkjørende busser og trafikklys.

Ruter, Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune samarbeider om utprøvning av selvkjørende kollektivtransport i Oslo-området. Etter å ha satt i gang to linjer med selvkjørende minibusser langs Akershusstranda og på Nedre Bekkelaget i mai starter samarbeidspartnerne nå opp en tredje prøvestrekning i hovedstaden. Den nye traséen går mellom Christiania Torv og Vippetangen langs Kongens gate.

– Vi har mye å lære om hvordan selvkjørende kjøretøy kan fungere i samspill med eksisterende infrastruktur langs veiene i hovedstadsregionen. For at selvkjørende kjøretøy skal bli en attraktiv mobilitetsløsning i fremtiden må vi prøve dem ut i ulike omgivelser med ulik kompleksitet. Derfor oppretter vi nå en ny trasé gjennom flere lysregulerte vegkryss i Oslo sentrum, hvor hovedformålet er å tilegne oss erfaring med såkalt V2X-teknologi. Dette går ut på at kjøretøy og vei-infrastruktur kommuniserer direkte med hverandre og utveksler informasjon fortløpende, forklarer Vibeke Harlem, leder for mobilitetstjenester i Ruter.

Den nye linjen langs Kongens gate erstatter traséen som ble opprettet langs Akershusstranda i fjor, og beholder derfor linjenummer 35. Etter en gradvis oppstart i løpet av de neste dagene er planen at linjen skal betjenes av tre NAVYA-minibusser og være i drift i om lag 4 måneder.