I løpet av de neste 1,5 årene skal selvkjørende Volvo FMX-lastebiler testes i trafikk i Bolidens gruve i Kristineberg (Sverige). Målet er å undersøke hvordan teknologi kan bidra til sikker og produktiv transport innenfor et krevende, begrenset miljø. 

– Gjennom samarbeidet med Boliden går vår utvikling av autonome kjøretøy inn i en ny, spennende fase. Det her er første gangen selvkjørende lastebiler testes i trafikk under bakken og resultatene kommer til å gi verdifull input til vårt arbeid med å omsette tekniske nyvinninger til praktisk nytte for våre kunder, sier Claes Nilsson, sjef for Volvo Trucks.

Da Volvo Trucks tidligere i år for første gang presenterte en selvkjørende Volvo FMX vakte det stor interesse i bransjen. Lastebilen inngår i et forsknings- og utviklingsprosjekt som viser at selvkjørende lastbiler kan bli et betydningsfullt bidrag til økt transporteffektivitet og produktivitet. Spesielt i gruver, havner og andre avgrensede og kontrollerte miljøer med en stor andel repetitiv kjøring.

Tester 1 000 meter under bakken
Nå er det altså tid for å teste hvordan denne teknologien fungerer under virkelige forhold. Plassen er Bolidens gruve i Kristineberg i Nord-Sverige. Her skal den første selvkjørende Volvo FMX-lastebilen settes i drift i løpet av høsten og i løpet av neste år skal trafikken utvides med ytterligere tre kjøretøy.

System basert på standardkomponenter
Lastbilene som skal benyttes i gruven er serieproduserte Volvo FMX-er som utstyres med ny funksjonalitet. Blant annet inngår et system med radar/laserbaserte sensorer. Systemet brukes initielt for å lese av gruvens geometri og skaper et kart over veien som lastbilen skal følge. Den innsamlede informasjonen skal brukes for å regulere kjøretøyets styring, giring og hastighet. Ved hver ny kjøring leser sensorene kontinuerlig området rundt lastebilen og optimaliserer ruten ytterligere.

Optimert logistikk gir høyere produktivitet
Teknikken som brukes i de selvkjørende lastbilene gjør det mulig å optimere logistikken i gruven på en helt annen måte enn i dag. Lastbilene kan gå i kontinuerlig drift, og gjennom eksakt ruteplanlegging og jevn hastighet slipper man køer og kan korte ned tidene for lasting og lossing. Ved sprenging må sjåførene til vanlig vente på at gruveinngangen luftes før malmen kan lastes, men med en selvkjørende lastebil kan man unngå slike restriksjoner.

Sikkerheten prioriteres
En selvkjørende lastebil må være minst like sikker og pålitelig som en manuelt håndtert lastebil. Om et hinder skulle dukke opp i nærheten av lastebilen stopper den automatisk, samtidig som transportledelsen advares. Av de seks sensorene som inngår i utrustningen er det alltid to som leser av samme del av omgivelsene. Skulle en feil inntreffe på lastbilen kan den fjernstyres fra transportledelsen.

Autonome lastebiler – ikke bare selvkjørende
Testene med selvkjørende kjøretøy er et av flere forsknings- og utviklingsprosjekt der Volvo undersøker mulighetene for å gjøre lastebilene mer autonome. Flere av de systemene som finnes i dagens lastebiler, for eksempel adaptiv fartsholder, virker på samme måte. Med den raske tekniske utviklingen som nå pågår, vil det komme flere løsninger på markedet som avlaster sjåførene. Selvkjørende lastebiler kan til slutt bli et viktig tilskudd til for eksempel gruvetransport, men for transport på trafikkerte veier vil sjåføren fortsatt være uunngåelig.

I videoen under kan du se hvordan de selvkjørende lastebilene fungerer i sitt rette miljø.