Utgave 5 av Forskrift om bruk av kjøretøy kan nå bestilles

Er din bedrift abonnent på denne boken får dere den automatisk tilsendt i posten. Alle andre kan bestille den i vår nettbutikk.

Endringer i den nye utgaven:

§ 2a-1. Søknad
§ 2a-2. Utforming og innhold
§ 2a-3. Utlevering og bruk
§ 2a-4. Tap, tyveri og misbruk av personlig kjennemerke
§ 2a-5. Fornyelse
§ 2a-6. Salg av kjøretøy med personlig kjennemerke
§ 2a-7. Overdragelse av et personlig kjennemerke
§ 2a-8. Gjenbruk av tegnkombinasjonen til et personlig kjennemerke
§ 2a-9. Tilbakekall av tillatelse
§ 2a-10. Endring av tegnkombinasjon
§ 2-27. Endring av registreringsforhold
§ 2-29. Vilkår for omregistrering
§ 3-2. Plassering og sikring av gods
§ 3-3. Nærmere om sikring av gods
§ 5-2. Definisjoner
§ 5-3. Bruk av offentlig veg, dispensasjoner
§ 5-4. Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg
§ 5-5. Kjøring som er tillatt uten dispensasjon på offentlig veg

Boken ajourføres normalt en gang i året og selges i hovedsak i abonnement direkte fra vårt forlag, men kan også, om ønskelig selges som enkelteksemplar.

Følgende regelverk må verkstedet ha tilgang til:

Vi opplever for tiden problemer med beregning av frakt i vår nettbutikk. Fraktkostnaden kan bli endret ved fakturering. Dismiss