Periodisk kontroll utgave 17 og Forskrift om bruk av kjøretøy utgave 6 er nå klare for bestilling.

Er din bedrift abonnent på disse bøkene får dere den automatisk tilsendt i posten. Alle andre kan bestille den i vår nettbutikk.

Har du Verkstedpakka er bøkene lagt ut og tilgjengelig allerede i dag.

Endringer i Forskrift om bruk av kjøretøy:
§ 2-1.   Definisjoner
§ 2-8.   Vognkort
§ 2-22. Gebyr for dagsprøvekjennemerke
§ 2-34. Gebyr for å få tilbake kjennemerker
Veglister

Endringer i Periodisk kontroll av kjøretøy:
§ 8. Krav til lokaler og teknisk utstyr for kontrollorgan
§ 11. Krav til teknisk leder
§ 12. Krav til kontrollører
§ 27. Betaling for kontroll
Kontrollinstruks

Endringer i Forskrift om kjøretøyverksteder
§ 8. Teknisk leder og kompetent stedfortreder
§ 9. Krav til teknisk leder
§ 10. Krav til personale
§ 14. Utforming og innhold av kvalitetsstyringssystemet

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område (OPPHEVET)