Volvo Trucks har nettopp inngått en avtale med Brønnøy Kalk AS i Norge om å levere en førerløs løsning til transport av kalkstein fra en åpen gruve til en havn i nærheten.

Dette er Volvo Trucks´første kommersielle transportløsning av denne typen. Løsningen for Brønnøy Kalk AS består av seks førerløse Volvo FH-lastebiler som skal transportere kalkstein mellom selve gruven og knuseverket. Strekningen er fem kilometer lang og går gjennom tunneler. Det har allerede vært gjennomført vellykkede tester, og testene vil fortsette gjennom 2018 før løsningen settes i drift innen utgangen av 2019.

Avtalen kommer i kjølvannet av nylige vellykkede automatiseringsprosjekter innenfor blant annet gruvedrift, innhøsting av sukkerrør og avfallsinnsamling. Denne kommersielle løsningen er likevel en spennende ny erfaring for Volvo Trucks. I stedet for å kjøpe autonome lastebiler kjøper Brønnøy Kalk en hel transportløsning til frakt av kalkstein mellom de to terminalene. Avtalen innebærer at kunden kjøper en komplett transporttjeneste og betaler per leverte tonn.

Raymond Langfjord, daglig leder ved gruven til Brønnøy Kalk.

Raymond Langfjord, daglig leder ved gruven til Brønnøy Kalk. Foto: Robin Aron Olsson.

Vil utnytte nye løsninger
«Dette er et viktig skritt for oss», sier daglig leder ved gruven, Raymond Langfjord. «Konkurransen i bransjen er tøff. Vi jobber hele tiden med å øke effektiviteten og produktiviteten på lang sikt, og vi har en klar visjon om å utnytte nye muligheter innenfor teknologi og digitale løsninger.»

Direktør for autonome løsninger i Volvo Trucks, Sasko Cuclev, sier dette handler om å samarbeide for å utvikle nye løsninger.

«Det er spennende å ha nådd dette punktet, der vi kan presentere autonome løsninger», sier han. «Ved å konsentrere oss om et begrenset område og en forhåndsbestemt rute kan vi finne ut hvordan vi kan utnytte løsningen best mulig og skreddersy den til kundenes spesifikke behov.»