Kjøretøyforskrifter 1 – 2 – 3

I forbindelse med at Kjøretøyforskriften snart blir opphevet, har vi laget en mer oversiktlig og brukervennlig samling, Kjøretøyforskrifter 1-2-3. Det er en bokserie i tre deler, som inneholder kjøretøyforskrifter helt tilbake til 1928 og frem til i dag. Fremover vil bare Kjøretøyforskrifter 3 bli oppdatert, den vil dekke opp for 3 utgivelser.      Kjøretøyforskrifter […]

Ny utgave av Lysboka

ECE 48

Vi er nå ute med ny utgave av Lysboka (EØS-avtalens krav til montering av lys- og lyssignalinnretninger på biler og tilhengere til bil). Lysboka er oppdatert og forbedret, så den er mer effektiv å bruke og lettere å forstå. Sammen med henvisningene/lenkene som er lagt i Kontrollørhåndboka, hvor du blir henvist direkte til aktuell tekst i Lysboka, […]

Ny e-bok – kontrollørhåndboka!

Kontrollørhåndboka

Ny og forbedret utgave! Kontrollørhåndboka inneholder kontrollinstruksen for periodisk kontroll av kjøretøy og den nye veilederen. Vi har lagt inn linker direkte fra kontrollpunktene, slik at du finner fram til riktig forskrift med bare et klikk! Se kort video nedenfor om hvordan linkene fungerer. Kontrollørhåndboka er også et godt verktøy til bruk i undervisning.   E-boka inngår i vårt […]

Den nye verkstedforskriften

Den nye utgaven av Forskrift om periodisk kjøretøykontroll, Verkstedforskriften og Kontrollopplæringsforskriften (den blå boka), er ute. Her er det store endringer, så denne boken bør leses!I videoen lenger ned kan du se de viktigste endringene og oppdateringene vi har gjort. På side 7 finner du oversikt over de viktigste endringene, samt henvisning til tidsfristene i […]