Kjøretøyforskrifter 1 – 2 – 3

I forbindelse med at Kjøretøyforskriften snart blir opphevet, har vi laget en mer oversiktlig og brukervennlig samling, Kjøretøyforskrifter 1-2-3. Det er en bokserie i tre deler, som inneholder kjøretøyforskrifter helt tilbake til 1928 og frem til i dag. Fremover vil bare Kjøretøyforskrifter 3 bli oppdatert, den vil dekke opp for 3 utgivelser.     

Kjøretøyforskrifter 1 (1928-1994)
Denne boka inneholder blant annet Krav til kjøretøy, med tilhørende bilag, som ble gitt ut for over 25 år siden. Det er mange som fortsatt bestiller Krav til kjøretøy, som enten har mistet eller slitt ut den de fikk i ’95. Vi gir nå ut en ny utgave, hvor vi også har tatt med forskrifter tilbake til det motoriserte kjøretøyets begynnelse. Denne boka vil kun bli gitt ut en gang. 

Kjøretøyforskrifter 2 (1995–2021/22)
Denne boka vil inneholde den siste Kjøretøyforskriften (Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr). Den vil også innehold Bilforskriften, Motorsykkelforskriften og Traktorforskriften som er gjeldende på det tidspunktet Kjøretøyforskriften blir opphevet. Denne boka vil kun bli gitt ut en gang.

Kjøretøyforskrifter 3 (f.o.m. 2022)
Denne boka vil inneholde den nye Bilforskriften, samt Forskrift om bruk og Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. Med andre ord, den blå og den grønne boka innlemmes i Kjøretøyforskrifter 3. Denne boka vil bli oppdatert ved endringer i lovverket, og distribuert til abonnenter 1-2 ganger i året. 

Kjøretøyforskrifter 1 er på vei ut til abonnentene i disse dager

Vi tar digitalisering på alvor