Dropper skranken hos Vegvesenet

svv illustrasjon

Opp mot 9 av 10 foretrekker nå Statens vegvesens selvbetjeningsløsninger på nett, fremfor å ringe eller møte opp på en trafikkstasjon.

Statens vegvesen har gjennom mange år utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger for sine kunder. De mest populære tjenestene er knyttet til førerkort og kjøp og salg av bil, og i 2019 var det en snittøkning på 7 prosent i andelen som droppet oppmøte ved skranken til fordel for de ulike selvbetjeningsløsningene på vegvesen.no.

-Brukerne er svært godt fornøyd med tjenestene på vegvesen.no og andelen som velger nettløsningene øker stadig, sier direktør for trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen, Bodil Rønning Dreyer.

Nær 9 av 10 foretrekker nå å sjekke kjøretøyopplysninger selv på vegvesen.no, fremfor å ringe eller møte opp på en trafikkstasjon. 8 av 10 oppgir at de vil levere salgsmelding eller omregistrere kjøretøyet sitt på vegvesen.no.

Flere i byene og flere blant de unge
I Oslo og på Østlandet er det generelt en høyere andel som foretrekker selvbetjeningsløsningene. I Oslo ønsker kun 13 prosent å bruke telefon eller trafikkstasjon for å levere salgsmelding, mot 25 prosent i Nord-Norge. Våren 2019 var tallene henholdsvis 15 og 32 prosent.

Aldersgruppen 60+ har tradisjonelt vært en seig materie, men også her er vanene i endring. Kun 25 prosent i denne aldersgruppen foretrekker nå å ringe eller møte opp på trafikkstasjon for å levere salgsmelding, mot hele 37 prosent våren 2019.  I alderen 18-29 år er det 13 prosent som sier de foretrekker å ringe eller møte opp, mot 21 prosent i fjor vår.

Vi tar digitalisering på alvor