Endring i bestemmelser for ekstra fjernlys på bil

Her kommer en viktig endring som gjelder bestemmelser om ekstra fjernlys på bil.

Kort oppsummert er de viktigste endringene:

§28-1 nr. 4.9 i Kjøretøyforskriften skal lyde: 4.9 Ekstra fjernlys for bil (ny tekst på paragraf)

Viktig endring i forbindelse med montering av ekstra fjernlys og utføring/bedømming av PKK:

  • Antall: Fritt antall lykter for ekstra fjernlys.
  • Lysstyrke: Det er ingen begrensning til maksimal tillatt lysstyrke.
  • Plassering: Lykter for ekstra fjernlys må plasseres symmetrisk i forhold til bilens langsgående senterlinje. Det er ikke krav om parvis montering.

Endringene gjelder fra 1.oktober 2018.

Vi tar digitalisering på alvor