Korona-forlengelse av utløpt førerett

Statens vegvesen gir åpning for en midlertidig forlengelse av utløpt førerett for trafikanter med førerett for tunge klasser, yrkessjåfør -og utrykningskompetanse samt førerkortinnehavere som er over 80 år, fordi det i forbindelse med Korona-utbruddet generelt er vanskelig å skaffe seg helseattester.

– Statens vegvesen har i samråd med Helsedirektoratet vedtatt en midlertidig forskrift om forlengelse av førerett for tungbilsjåfører, yrkessjåfører og utrykningssjåfører med vanlig gyldighet på førerretten. Disse yrkesgruppene kan derfor midlertidig kjøre i 6 måneder ekstra på utløpsdato. Førerkortinnehavere over 80 år gis rett til å kjøre i 3 måneder ekstra på utløpsdato. Dette gjelder bare for Norge, og bare de som ikke har hatt begrensninger på grunn av helsemessige utfordringer tidligere, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

For å kunne forlenge førerett for buss og lastebil, yrkessjåførkompetanse eller utrykningssjåførkompetanse er det krav om helseattest. Vanligvis, når dette er i orden, vil man ordinært ha førerrett i 5 år. Det er også krav om fornyelse av førerett med helseattest for personer som er fylt 80 år.

Vi tar digitalisering på alvor