Utsetter piggdekk-fristen

dekkskift

Koronatider gir utsatt frist for å ta av piggdekkene. Ny frist er nå 1. mai for hele landet.

– Vi oppfordrer folk så skifte ut piggdekkene så raskt som mulig, men ser samtidig mange praktiske utfordringer i disse koronatider. Enkelte verksteder og dekkhotell er nå stengt eller har redusert kapasitet pga. karantene, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Vegvesenet har vedtatt å gi unntak fra de ordinære piggdekk-fristene. Nå er fristen til å skifte ut piggdekkene satt ut april måned og gjelder likt for både Sør- og Nord-Norge.

Opprinnelig skal piggdekkene av innen første mandag etter 2. påskedag i Sør- og innen 1. mai i Nord-Norge. Sverige har nettopp gjort det samme unntaket. Dette har likevel vært en vanskelig vurdering for Statens vegvesen.

– Det er uheldig å ha kjøretøy med piggdekk på veiene lenger enn nødvendig. Kombinasjonen av piggdekk, tørre veier, varmt vær og god kjørefart gir mye svevestøv. Vi ber om at de som har muligheten til å skifte så raskt som mulig gjør det for å minske andre miljøulemper og ikke vente så lenge som mulig, sier Lutnæs.

Statens vegvesen vil følge med på luftkvaliteten gjennom sine mange målestasjoner. Etaten er klar til ekstra feiing og vasking av veiene ved behov.

Vi tar digitalisering på alvor