Letter på reglene for ekstralys på motorsykkel og moped

Hittil har det vært en begrensning der en moped eller motorsykkel kan ha kun én eller to fjernlyslykter, avhengig av hvilken kjøretøygruppe det gjelder. Den maksimale lysstyrken har også vært begrenset til 480 lux. Nå blir det mulig å både ha flere lys og større lysstyrke.

– Formålet er å gi førerne av disse kjøretøyene bedre sikt og samtidig bedre synligheten for disse kjøretøyene, sier seniorrådgiver Vegard Svendsen i Statens vegvesen.

Fjernlysene må monteres foran på kjøretøyet, på kantene av kjøretøyets gaffel, veltebøyle eller frontkåpe. Lyktene må være typegodkjente.

Ikke flere nærlys
Høringen om endringen omfattet kun fjernlys, ikke nærlys. Enkelte høringsinstanser har likevel ønsket seg en mulighet for flere nærlys også.

– En endring av reglene for nærlys krever eventuelt en større prinsipiell gjennomgang av både det tekniske regelverket og trafikkreglene. Det er i tillegg mange trafikksikkerhetshensyn som skal balanseres. Det har derfor ikke vært aktuelt å gjøre noen endringer på dette nå, sier Svendsen.

Den 1. oktober 2018 ble en lignende regel for fjernlys på bil innført.

Vi tar digitalisering på alvor